Безплатна доставка за поръчки над 150лв!

EasyTech3d - Партньор във Вашия Творчески Свят

Общи условия


Общи условия
Дата: 06.09.2023

Ако правите поръчки на www.easytech3d.com като потребител по смисъла на Закона за защита на потребителите, настоящите Общи условия, включително нашата политика за отказ (наричани по-долу „ПО“), формират договорната основа във версията, актуална към момента на поръчката. Ако правите поръчки като част от дейността на компания, се прилагат приложимите Общи условия за корпоративни клиенти, посочени по-долу.

Запазваме си правото да актуализираме тези Общи Условия, за да отразим промени в нашата политика или поради други правни или регулаторни причини.

1) Договорен партньор
www.easytech3d.com е уеб магазин, представляван от Yashin Group OOD. Вашият договорен партньор за поръчки на www.easytech3d.com е:

Yashin Group OOD, гр. София, кв. Люлин, бл.712 вх. Б ап.21

Имейл: lubomirpacheliev@gmail.com
Телефон: +359 878196812

(наричани по-долу „ние“ или „нас“).

Официялният език на групата свързано със всички правни условия и договори е български.

2) Валидност и приемане на настоящите Общи условия
Всеки път, когато правите поръчка, Вие потвърждавате тези общи условия (ОУ), съгласявате се с тях и приемате валидноста им.

Всички бинзес отношения между Вас и нас се подчиняват на тези ОУ във версията, приложима към момента на поръчката ви. Отклоненията от настоящите ОУ или всякакви противоречащи им бизнес условия или покупка от Ваша страна не стават част от договора - дори и косвено.

Можем едностранно да променяме настоящите ОУ само доколкото това е необходимо за отстраняване на възникнали към променени правни или технически рамкови условия. Такова последващо изменение не може да доведе до каквито и да било неблагоприятни последици за вас.

3) Точност и поверителност на вашите данни във вашия клиентски акаунт и при поръчки като гости
Имате възможността да се регистрирате на www.easytech3d.com с личен клиентски профил или да правите поръчки като гост без клиентски профил.

Вие носите отговорност да гарантирате, че предоставените от вас данни са пълни и правилни по всяко време.
С клиентски профил можете да актуализирате всички промени в данните си. Ако подозирате, че вашият достъп до профила или други данни са били използвани неправомерно от неупълномощени лица, трябва незабавно да ни информирате, за да предотвратим евентуална измама.

4) Цени на стоките и разходи за доставка
Всички цени на стоките са общи цени и включват всички данъци, без разходите за доставка, разходите за митническо оформяне и данъците за внос при доставки извън ЕС (освен ако не е посочено друго). Във всеки случай се прилагат сумите, посочени в момента на поръчката.

От определена стойност на поръчката разходите за доставка могат да отпаднат. При плащане с наложен платеж доставчикът начислява допълнителна такса за услугата (такса за наложен платеж). Тя ще бъде начислена директно от доставчика.

Преди да завършите поръчката си, можете да видите в обобщението на поръчката информация за всички такси и разходи за доставка.

При доставки извън ЕС е възможно да бъдете обложени с допълнителни вносни мита и данъци, които ще ви бъдат начислени директно от съответния национален митнически орган при пристигане на доставката. Тези разходи се поемат от вас.


5) Условия за плащане и доставка
За поръчки на www.easytech3d.com приемаме опциите за плащане, посочени в уеб магазина. Плащането се извършва по посочена от нас сметка. Падежът на нашите вземания започва да тече от момента на получаването на стоките. Ако исковете не бъдат изплатени в рамките на четиринадесет календарни дни, ние имаме право да поискаме законна лихва за просрочие.

Всички доставени от нас стоки остават наша собственост до пълното плащане.

Доставката ще бъде извършена до посочения от вас адрес за доставка или до офис за получаване. Имаме право да изпълним поръчката на частични доставки. В този случай ние ще поемем произтичащите от това допълнителни разходи за доставка.

Очакваното време за доставка, което е показано в обобщението на поръчката е приблизително. Ако сме възпрепятствани да спазим сроковете за доставка поради форсмажорни обстоятелства (напр. стачки, природни бедствия) или други обстоятелства, за които не носим отговорност, ние ще ви информираме възможно най-скоро. Срокът за доставка се удължава с продължителността на тези събития. Ако доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които ние не носим отговорност, двете страни имат право да се откажат изцяло или частично от договора. Ние ще ви информираме за това незабавно.

Рискът от загуба или повреда на стоките (само тогава) преминава към вас, когато вие или упълномощено от вас трето лице (което не е превозвач) влезе във владение на стоките.

Ако ви бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, ви молим незабавно да информирате доставчика за случая и да се свържете с нас. Това служи за подкрепа на нашите искове срещу доставчика на услуги за доставка или за предявяването им пред застрахователната компания. Ако не подадете жалба или не се свържете с нас, това няма последствия за вашите законови гаранционни искове като потребител.

Можем да добавим „безплатни продукти" към вашата поръчка на доброволна основа. Нямате право на безплатни продукти. Ако анулирате договора, те също трябва да бъдат върнати.

6) Оферта и сключване на договор
Всички оферти са необвързващи.

Преди окончателно да завършите поръчката си, в обобщението на поръчката ще имате възможност да проверите за грешки и да ги коригирате, ако е необходимо. С натискането на бутона „Изпращане и плащане“ завършвате поръчката си и правите обвързваща оферта за сключване на договор с Yashin Group OOD. При спазване на правото ви на отказ, вие сте обвързани с офертата си за три работни дни. Ние не сме длъжни да приемем тази оферта.

Ние ще потвърдим получаването на вашата оферта на имейл адреса, който сте посочили (потвърждение на получаване на офертата или потвърждение на поръчката). Това потвърждение не представлява приемане на вашата оферта от наша страна. Молим винаги да проверявате коректността на данните за вашата поръчка.

Също така не се счита за приемане на вашата оферта, ако сте избрали опция за плащане, която изисква да платите предварително или която води до незабавно дебитиране от вашата сметка. Това е така, защото искаме да ви предоставим такива опции за плащане като услуга, но може да се окаже невъзможно да приемем вашата оферта, например поради проблеми с доставката или липса на стоките. Ако не приемем вашата оферта, незабавно ще възстановим сумите, които сте платили авансово.

Можем да приемем вашите оферти, като ви изпратим потвърждение за доставка или договор по имейл или като ви изпратим стоките, които сте поръчали. С това приемане на вашата оферта договорът за покупка е сключен.

7) Съхранение на текста на договора
Текстът на договора, т.е. общите условия, приложими към момента на сключването на договора, включително правилата за анулиране и вашата информация относно процеса на поръчка, се съхраняват от нас. Ще получите текста на договора, oтнасящ се за вашата поръчка, на посочения от вас имейл адрес.

8) Право на отказ
Като потребител(ка) имате законното право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Законовият срок за отказ започва от деня, в който Вие или посочено от Вас трето лице, което не е превозвачът, сте получили стоките. Ако сте поръчали стоките като част от една поръчка и тези стоки се доставят поотделно, срокът за отказ започва да тече от деня, в който вие (или посочено от вас трето лице, което не е превозвачът) сте влезли във владение на последните стоки.
В допълнение към този срок, ние ви предоставяме допълнително още 16 дни за този период. Следователно имате общо 30 дни да се откажете от договора.

За да упражни правото на отказ, клиентът трябва да информира изпълнителя чрез ясно формулирано заявление (например писмо, изпратено по пощата, по телефон или имейл) за решението си да се откаже от договора.

Правото на отказ не се отнася за следните договори:

Стоки, които са изработени според спецификациите на клиента или са ясно съобразени с личните нужди.
Услуги, когато услугата е изцяло предоставена от нас. Въпреки това, само ако ние сме започнали да изпълняваме услугата преди изтичането на срока за отказ съгласно чл. 11 FAGG* въз основа на изрично искане от Ваша страна съгласно чл. 10 FAGG* и също или
преди началото на предоставянето на услуги, вие сте потвърдили, че ще загубите правото си на отказ при пълно изпълнение на договора или,
изрично поискате от нас посещение за извършване на ремонтни дейности,
Стоки или услуги, чиято цена зависи от колебанията на финансовия пазар, върху които ние не може да окажем влияние и които могат да настъпят в рамките на срока за отказ.
Стоки, които могат да се влошат бързо или чийто срок на годност изтича бързо.
Стоки, които поради своята последователност са неразделно смесени с други стоки.
Аудио или видео записи, както и компютърни програми в запечатана опаковка, ако печатът им върху опаковката е отстранен.
Нежилищни услуги по настаняване, транспорт на стоки, наем на моторни превозни средства и доставка на храни и напитки, както и услуги, предоставяни във връзка с всички дейности, при условие че във всеки случай в договора е определено конкретно време или период за изпълнение на договора от Yashin Group OOD.

Освен това нямате право на отказ по отношение на договори за спешни дейности по ремонт или поддръжка, когато изрично сте поискали от нас да ви посети, за да извършите тези дейности. Правото на отказ обаче не е изключено за други услуги, които не сте поискали изрично, или за доставени стоки, които не са непременно необходими като резервни части по време на поддръжката или ремонта.


Последици от анулирането:

Ако ефективно се откажете от този договор, всички плащания, извършени по него, ще ви бъдат възстановени най-късно в рамките на 14 дни от получаването на уведомлението за отказ. Това включва всички платени разходи за външна доставка, но само до размера на най-ниските стандартни разходи за доставка, предложени за вашата поръчка.
За възстановяването на сумата ще използваме същото платежно средство, което сте използвали за първоначалното си плащане. Вие няма да бъдете таксувани за това възстановяване. Можем да откажем да ви възстановим сумата, докато не получим стоките обратно или докато не предоставите доказателство, че стоките са били върнати.

Ще трябва да платите за загубата на стойност на стоките, само ако тази загуба на стойност се дължи на боравене със стоките, което не е необходимо за тестване на тяхното състояние, свойства и функциониране.

Срок за връщане:

Трябва да върнете стоките на адреса за връщане, който ще ви бъде предоставен от нас, не по-късно от 14 дни от деня, в който ни уведомите за прекратяването на този договор. Срокът за връщане е спазен, ако изпратите стоките преди изтичането на 14-дневния срок за връщане.

9) Гаранция
Законова гаранция:

Освен ако не е посочено друго, се прилагат общите законови разпоредби. Гаранцията се изключва в случай на дефекти, причинени от клиента. Това важи особено при случаи на неправилно боравене, неправилна експлоатация или неоторизирани опити за ремонт. Не е налице гаранционен дефект, ако стоките станат неизползваеми в рамките на нормално очакваната или естествената им трайност или експлоатационен срок поради използването им по предназначение.

Не можем да гарантираме, че публикуваните в уеб магазина снимки са идентични с действително доставените стоки.

Гаранция от производителя:

При съществуваща гаранция от производител, произтичащите от това претенции трябва да предявят директно към производителя. Ние не поемаме отговорност въз основа на гаранции на производителя. Като потребител имате право тази гаранция да ви бъде предоставена в писмена форма (напр. като приложение към доставката или в инструкциите за употреба) или на друг постоянно достъпен носител (напр. електронна поща).

10) Изключване от отговорност
Ние, както и нашите пълномощници, не носим отговорност за вреди, причинени от лека небрежност, при условие че имаме фактическа обосновка и вредата не е настъпила поради нарушение на основните договорни задължения.

Това не се отнася за отговорността за телесни повреди и за исковете по съответния закона за отговорността за вреди, причинени на продукти. Тук се прилагат законовите разпоредби.

Исковете за обезщетение в случай, че доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които не носим отговорност, и се откажем изцяло или частично от договора, се изключват, доколкото можем да докажем, че нямаме вина.

11) Защита на данните
Разпоредбите за защита на данните се съдържат в декларацията за защита на данните.

12) Приложимо право
За всеки договор, сключен чрез нашия сайт, българското право се счита за договорено и ще се използва като основа на договора, с изключение на конвенцията на ООН за международната продажба на стоки (UN Sales Convention) и референтните стандарти на международното частно право. Този избор на закон обаче не може да доведе до лишаване от защитата, предоставена ви от задължителните разпоредби на вашата страна на пребиваване (съгласно (чл. 6, ал 2 Регламент Рим I)).

B2B Условия

1) Договорен партньор
www.easytech3d.com е уеб магазин. Вашият договорен партньор е:

Yashin Group OOD, гр. София кв.Люлин бл. 712 ап.21, България


Номер по ДДС: 207210708


Имейл: lubomirpacheliev@gmail.com
Телефон: +359 878196823
(наричани по-долу „ние“ или „нас“).

Езикът, наличен за поръчки, сключване на договори, обслужване на клиенти и друга информация е български.

2) Валидност и приемане на ОУ за бизнес клиенти (B2B)
Сключването на какъвто и да е договор за покупко-продажба с Yashin Group OOD означава, че потвърждавате и се съгласявате с тези ОУ (B2B) и приемате тяхното изключително прилагане.

Всички бизнес отношения между Вас и нас се уреждат изключително от настоящите ОУ (B2B) във версията, която е в сила към момента на поръчката Ви. Отклоненията от настоящите ОУ (B2B) или всякакви противоречащи на тях условия за бизнес или покупка от Ваша страна не стават - дори и косвено - част от договора, освен ако не е договорено друго в писмена форма. В допълнение се прилагат и нашите разпоредби относно всички ценови листи. Същото важи и в случай, че предварително възразите или отхвърлите тези общи услови за бизнес клиенти (B2B) в писмени поръчки. В допълнение се прилагат и нашите разпоредби относно всички ценови листи.

Можем едностранно да изменяме настоящите ОУ за бизнес клиенти (B2B), доколкото това е необходимо за отстраняване на възникнали впоследствие проблеми с еквивалентността или за адаптиране към промени в правните или техническите рамкови условия.

3) Точност и конфиденциалност на вашите данни
За вашите поръчки е необходимо да създадете клиентски профил и да въведете своя валиден номер по ДДС (английски: VAT), за да потвърдите своя бизнес статус. Ако не бъде посочен идентификационен номер по ДДС, вашата поръчка ще бъде третирана като потребителска сделка за данъчни цели.

Вие носите отговорност да гарантирате, че всички данни, които предоставяте, са изчерпателни и правилни по всяко време. Трябва да ни информирате за всякакви промени в данните си или можете да ги актуализирате сами в клиентския си профил. Вие носите отговорност за запазване на поверителността на данните за достъп и за защитата им от достъп на неупълномощени лица. Ако подозирате злоупотреба с Вашия достъп или други данни от неоторизирани лица, ние трябва да бъдем информирани незабавно, за да можем да предотвратим случаи на измама.

4) Цени на стоките и разходи за доставка
Всички цени на стоките, са общи цени и включват всички данъци, но не включват разходите за доставка или такса за монтаж или инсталиране. Във всеки случай се прилагат сумите, посочени в момента на поръчката.

При доставки извън ЕС може да се прилагат допълнителни митнически такси, които ще бъдат начислени директно от съответния митнически орган.

В някои случаи може да използваме технически маркетингови мерки, за да ви предложим персонализирани цени или отстъпки въз основа на автоматизирано вземане на решения.


5) Условия за плащане и доставка
За поръчки приемаме методите за плащане, изброени в уеб магазина. За всички поръчки можем да запазим определени минимални стойности на поръчките. Плащането се извършва по посочената от нас сметка във всеки отделен случай. Всички суми по фактурите са дължими на датата на сключване на договора, освен ако не е посочено друго. В случай на просрочване на плащането имаме право да претендираме за законна лихва за забава. Задължението ни за изпълнение се спира по време на срока на неизпълнението на задължението за плащане.

Правото на прихващане е изключено. Всички доставени от нас стоки остават наша собственост до пълното изплащане на дължимата сума, включително всички свързани с нея допълнителни вземания. Всяка (допълнителна) продажба, залагане и други подобни на стоките преди пълното им заплащане изисква нашето предварително съгласие.


Доставката ще бъде извършена на посочения от Вас адрес за доставка или пощенска станция за получаване на стоките. Имаме право да изпълним поръчката на частични доставки.

Определеното време за доставка е приблизително. Ако сме възпрепятствани да спазим сроковете за доставка поради форсмажорни обстоятелства (напр. стачки, природни бедствия) или други обстоятелства, за които не носим отговорност, ще ви информираме за това възможно най-скоро. В такива случаи срокът за доставка ще бъде удължен с продължителността на тези събития. Ако доставката стане невъзможна поради обстоятелства, за които не носим отговорност, и двете страни имат право да се откажат изцяло или частично от договора, ние ще ви информираме за това незабавно. Ако надвишим очакваната дата на доставка с три седмици поради обстоятелства, за които сме отговорни, можете да ни определите разумен гратисен период. Ако не извършим доставката в рамките на този гратисен период, можете да се откажете от договора.

Рискът от загуба или повреда на стоките преминава върху вас, когато стоките бъдат предадени на доставчика. Ако ви бъдат доставени стоки с очевидни транспортни повреди, трябва да направите рекламация пред доставчика на услугата за доставка.


6) Оферта и сключване на договор
Всички наши предложения са необвързващи.

Преди да направите поръчка, можете да проверите данните си в обобщението на поръчката за евентуални грешки и да ги коригирате, ако е необходимо. С натискането на бутона "Изпращане и плащане" вие завършвате подлежащата на плащане поръчка, и по този начин отправяте обвързваща оферта за сключване на договор с нас. Ние ще потвърдим получаването на вашата оферта на имейл адреса, който сте посочили (разписка или потвърждение на поръчката). Това потвърждение все още не представлява приемане на вашата оферта от наша страна. Моля, проверете достоверността на данните за вашата поръчка.

Вие сте обвързани с офертите си за седем работни дни. Ние не сме задължени да приемем вашите оферти.


7) Съхранение на текста на договора
Текстът на договора, т.е. общите условия (B2B), приложими към момента на сключването на договора, както и информацията Ви за процеса на поръчка, се запазват от нас. Ще получите текста на договора, отнасящ се за вашата поръчка, на посочения от вас имейл адрес.

8) Обратно връщане
Връщанията, които не са направени в рамките на гаранционен срок, ще се приемат само с предварително писмено одобрение.

(Частично) възстановяване на сумата зависи от състоянието на върнатите стоки. Стоките с изтекъл срок на годност или развалени стоки няма да бъдат приети обратно или заменени.

9) Законова и търговска гаранция
Законова гаранция: Законовите разпоредби се прилагат със следните ограничения.

Стоките трябва да бъдат прегледани в рамките на 14 календарни дни от доставката за евентуални дефекти, които могат да бъдат идентифицирани и, ако е необходимо, рекламацията трябва да бъде направена незабавно. В противен случай стоките се считат за одобрени и вече не могат да се предявяват законови претенции. Законовият гаранционен срок за по-късно възникнали неоткриваеми дефекти е 1 година, като тези дефекти трябва да бъдат докладвани веднага след откриването им. Съответната тежест на доказване се прехвърля върху Вас 14 дни след доставката.

Ние си запазваме правото да избираме свободно между законовите гаранционни средства, въпреки че ще се постараем да постигнем споразумение с Вас. Ако първият ни опит за отстраняване на дефекта е неуспешен, имате право да прекратите договора.

Гаранцията за дефекти, причинени от Вас, се изключва. Това важи особено в случай на неправилно боравене, неправилна работа или опити за неоторизиран ремонт. Всякаква гаранция е изключена за стоки втора употреба и B-стоки. Няма гаранционен дефект, ако стоките станат неизползваеми в рамките на тяхната очаквана или естествена издръжливост или продължителност на живота поради предназначението им. Не гарантираме, че публикуваните в уеб магазина снимки са идентични с действително доставените стоки. Отклонения в размерите, съдържанието, материалите, теглото или цветовите нюанси, причинени от производството, са допустими в рамките на допустимите отклонения, обичайни в индустрията.

Ако препродадете стоките на потребители и по този начин им предоставите законова гаранция, вашето право на регресен иск срещу нас зависи от горните условия.

Търговска гаранция: Доколкото производителите на предлаганите от нас стоки предлагат доброволни гаранции, всички искове, произтичащи от това, трябва да бъдат предявени директно срещу производителя. Ние не поемаме отговорност въз основа на търговски гаранции.

10) Разпоредби за отговорност
Ние носим отговорност само за щети, които ние или наши представители са причинили умишлено или поради груба небрежност. Вие носите тежестта на доказване за наличието на груба небрежност.

Доколкото е законно допустимо, обезщетението е ограничено до типично предвидимите щети. Обезщетение за последващи щети и пропуснати ползи е изключено.

Това не се отнася за отговорност за телесна повреда и искове по Закона за отговорността за продуктите. Тук се прилагат законовите разпоредби.

11) Защита на данните
Разпоредбите за защита на данните могат да бъдат намерени в нашата декларация за защита на данните.

13) Клауза за разделимост, приложим закон и юрисдикция
Ако отделни разпоредби на този договор са неприложими или станат безпредметни или неприложими след сключването му, валидността на останалата част от договора остава незасегната, доколкото това е законово допустимо.

За всеки договор, сключен чрез www.easytech3d.com, както и други договори за продажба с Yashin Group OOD, се прилага българското законодателство, с изключение на закона за продажбите на ООН и референтните норми на международното частно право, както е договорено и основано.